thanks ya bunda devina, bunda nabile dan bunda2 yg lainnya yg dah ksih info..