bunda share donk.. udh 2 tahun gigi anakku bru 8 aja. kmp ya bun??