bolehkah sering-sering mengaja anak kepantai mengingat tempat tinggal kami dekat dengan pantai??