kenapa ya bub pada lidah anak saya kok sering ada seperti peta putih ktnya sich sariawan ...saya kuatir kok sering timbul trus kadang ilang....gmn ya bu...