share ya bund....berdampak burukka ke mental anak pabila orang tua salah paham di depan anak???