bunda2 ada yg tau tdk? kenapa kok poin aq berkurang banyak ya...dr 1190 poin jd cuma tinggal 30.ada apa ya? benar2 kaget lho aq ada yg tau tdk bunda2 ya?????