bund sharing y,,,,,klw kemasan lama 900gr poinny kan 90.nah kemasan baru yg ada cm 800gr,,poinny apa berubah jg jd 80??????