pada saat hamil dan pinggang pegel sekali, apakah boleh dipijat?