maksudnya alhamdulillah anak sy senna udah mw minum susu FF lgi.senengx...........