bunda,
just curious, mulai usia brp ya anak bisa pakai shampo & sabun anak2? ( bukan shampo & sabun bayi lagi). Thanks