bunda, share donkz.. gmn ya cara menyetop ASI & menggantiny dgn susu botol pada malam hari ?
sedangkan anak saya tidak suka minum susu pada dot.
sudah dicoba semalam, tapi anak saya tidak meminumny sedikit pun. malah rewel minta utk minum ASI.
bagamaina ya bun ?