Asi ku dah ndak terlalu banyak. SI kecil mau botol. Tapi kadang masih pengin netek. Boleh nggak ...............?