boleh tidak menggugurkan kandungan bila kita tahu kalau bayi yang kita kandung nantinya lahir cacat?