sebaiknya baju bayi dicuci pke tangan ato masukin aja k mesin cuci ya bunda...biasanya kalo aq sangat capek ya ku masukin aja k mesin cuci...