memberi pengertian pada anak yang sedang marah, terus bagaimana memberitahukannya.