bagaimana caranya memberikan penjelasan pada anak perempuan yang berusia 4 th, apabila ia menanyakan keberadaan ayahnya, sedangkan orang tuanya sudah berpisah?