Bunda, IB nya lemot ya bunda....kok rasanya lambat bgt ya