ada temannya yg nakal atau jahat sama dia.gamna cara kita agar anak terhindar dr trmannya yg nakal