saya membeli susu frisian flag 456 tapi kemasan almuniumnya kog berbeda dengan yang biasanya, dikemasan yang terakhir beli tidak ada logo frisian flagnya (gambar bendera) sedangkan biasanya ada gambar benderanya, apakah emang ada dua macam kemasan almuniumnya dan apakah dua2nya asli semua......?