bunda aku kb alami tp sampi skarang aku lom hamil2...apa benar ya..katany aklo kb alami malh lama hamil lagi...