bund..kailaa nyebelin..banget...
katanya dia mau makan mie..
uda aq ambilin..
maunya sama ikan....
selaluuu aja gitu bund..
plin plan..pilih ini..pilih..itu..
yg jd sebel kan bundanyaaa...
sia2 tuch mie....