pergi k kntr g tenang krn anak2 skt,,,, minta do'anya yach bunda2 semua biar dede rafa sama kk rafi sehat,,,amiin,,,