biasanya yg menggunaka bahan kimia kasian ya anak2 kita