1. Cucilah rambut dengan air dan shampoo yang mempunyai kadar iritasi rendah terhadap kornea mata. Shampoo yang memenuhi kriteria itu adalah Shampoo yang berasal lunak (pH 4,5 - 5,5)

2. Lakukan pemijatan pada kulit kepala bayi secara pelan-pelan agar bayi tetap nyaman ketika dilakukan pemijatan

3. Menyisir rambut bayi setiap kali habis keramas menggunakan shampoo, untuk memperlancar peredaran darah dibagian kulit kepala.

4. Usahakan agar kulit kepala bayi tetap lembab

5. Pencucian rambut pada bayi dilakukan 2 kali dalam seminggu