bunda abib td bunda mau ngajak aku ke tp....apaan tuh tp bun ga mudeng deh aku.... bunda mugikeni udah ke tp jg ya....