bagus sekali bun aku baru tau soalnya yg aku tahu jus buah jeruk saja yg g bagus buat gigi hehehhee