umur anak saya 4 tahun 10 bulan
lebih senang mewarnai walaupun arah memarnai kemana-mana
tapi untuk tulis angka atau huruf susah sekali
kadang-kadang membaca cerita dengan melihat gambar bukan tulisan, terimakasih.