bund apa sih sbenarnya penyebab bayi lahir cacat? apa krn wkt ibu hamil sll pny sugesti takut kl bayinya cacat akrya bayi tsb lahir cacat beneran?