mau 2th tapi BBnya hanya 10kg kecil banget kan bunda tapi lincah banget sih