bunda yang baik,anakku takut sama sikat gigi gmn ya caranya biar dia tidak takut sama sikat gigi?