Kira2 umur berapa ya bayi boleh dititah (belajar jalan) dituntun ibu/ayahnya?