Mohon TRikNya:
GiNie kan Bntar Lg anak aku Nabila Lu2s Pra-scoolNya,dimn Sy mau ksih LEs2 AJa,YG sy Mau TRik BIar Anak Aku Mau DAn BIAr Snang LEs .....??