anak saya berusia 3 th 5 bl, aktif sekali tetapi sangat susah makan daging, dia suka sayuran,buah, ikan tetapi daging hanya mau kalau abon.