Saya ucapkan selamat buat para Bunda di seluruh Indonesia yg mendapatkan Hadiah Arisan bulan April 2010 ini. Selamat buat Bunda :
Sri Redjeki
Ika Indah Purwati
Sulistyani
Maya Susanti
Nining Lasmini
Dwi Wahyuni Yogawati
Devie Arie Yanita
Roejhaty
Haniq Nafikah
Halimah Tusyadiah.

Alhamdulillah....