Otak bayi bukan miniatur otak dewasa. Ia masih akan menjadi besar dan
berkembang dari otak yang semula imatur menjadi matur.

Kapan organ otak mulai terbentuk?
Apa yang mempengaruhi perkembangan otak?
Bagaimana cara menstimulasi otak kiri dan kanan?