Gantilah susunya dengan minuman lain yang rendah kadar laktosanya.