Bun....saya tanyakan sama dokter untuk yang prodak loka aman, tapi Maaf untuk yang ada tulisan China ya patut dipertanyakan....