Hal ini akan memperkuat kemampuan berbahasa dan interaksi si kecil sebab membicarakan anak dihadapannya tanpa melibatkannya hanya akan membuat anak menjadi pengamat pasif.