Di penghujung Sya'ban, ketika Rasulullah berkhutbah, beliau mengaminkan 3x, selesai berkhutbah sahabat bertanya "apa yang Rasul aminkan tadi?", beliau menjawab "Saya mendengar Jibril berdoa. Pertama, ya Allah jangan engkau terima puasa seorang istri yang belum meminta maaf pada suaminya Kedua jangan engkau terima puasa seorang anak yang belum minta maaf pada kedua orang tuanya Ketiga jangan engkau terima puasa seseorang yang belum minta maaf pada tetangga dan sesamanya".
kami mengucapkan "MARHABAN YA RAMADHAN, MOHON MAAF LAHIR & BATHIN". Ranti sekeluarga