Visual:

* Suka sekali buku atau bacaan.
* Mengingat dengan cara melihat di kertas.
* Teratur.
* Lebih senang melihat daripada bicara atau berbuat.
* Mengenali hal-hal secara detail.
* Lebih mudah mengenal wajah orang daripada namanya.
* Mudah terganggu suara.
* Suka mencoret-coret kertas.