Bunda share donk?
Kira" KB yang bagus apa ya?
Soalnya aku dah mau 3 tahun ga pake KB?
Takut kebobolan bunda?