udah jam 1/2 12 nih bund, aku mau ishoma dulu ya, nanti dilanjutkan lagi sharenya