Bunda ada yang tau ga,klo penyebab herpest apa ya?
Truz obatnya apa bunda?