Kalau makan Sukanya Diemut terus...Memang masih belajar makan, sih. Tapi bayiku 6 bulan kok lama sekali menelannya, ya? Apa memang begitu? Kalau kelamaan, eh malah dia tertidur lagi. Padahal makannya dikit banget