buat bunda yg tau tolong sarannya dong rus sekolah yg cocoknya yg bagaimana