ALO SEMUA,GMN YA CARANYA MEMPERBAIKIGIGI SIKECIL YG SUDAH TERLANJUR HITAM
MKSH