pada kemana neh bunda2 lg pada malem mingguan kali ya sepi bgt yg diskusi