Anakku ( 1thn 2bln ) skg lagi flu kira-kira obat apa yg aman utk dia ?