Apakah pemeriksaan USG atau ultrasonografi akan berbahaya buat bayi dalam kandungan