baru tau aku kalau kita beli FF 800gr dapat 80 poin